Staročeské recepty

Vaření podle starých kuchařek

Ovocné skvrny

Dají se mnohdy nesnadno odstraniti a bývá k tomu vždy zapotřebí vhodného prostředku mají-li zmizeti.

Ovocné skvrny na rukou, které vzdorují tvrdošíjně vodě se sodou nebo s mýdlem, dají se vyčistiti, umyjeme-li si ruce kyselým mlékem nebo podmáslím, anebo třeme-li je navlhčenou kyselinou vinnou.
Ovocné skvrny z vlněných, bavlněných a hedvábných látek se vycídí, pereme-li látky buď v rozpuštěném salmiaku anebo ve vlažné vodě, do niž jsme rozstrouhali benátské mýdlo.
Ovocné skvrny od borůvek, černých třešní, ostružin, brusinek atd. vyčistíme z bílého prádla pereme-li je buď ve velmi rozředěné kyselině sirové, anebo ve vřelé chlorové vodě. Nebo: Vnořme poskvrněná místa bílého prádla na 24 hodin do kyselého mléka a perme je teprve ve vlažné a pak v horké vodě. Pak-li by ještě skvrny úplné nezmizely, hleďme je odstraniti sirovými parami, zapálivše sirku (nebo sirnou nit) a rozprostřevše nad parou povlhčená a potřísněná místa prádla.
Ovocné skvrny z barevných a pestrých látek vycídí se tím způsobem, držíme-li čerstvě poskvrněnou látku nad hrncem a lejeme na skvrnu z jiné nádoby shůry tenký pramínek vařící vody. Při pravobarevných a bílých látkách se doporučuje práti je vždy pomocí mýdla. Lejeme-li horké mléko místo vody tenkým pramínkem na poskvrněné místo, koná to ještě lepší službu. Později můžeme skvrnu teplou vodou obyčejným způsobem snadno a dokonale vyprati.
Ovocné skvrny na čepelích nožů vycídí se nejlépe, odrhnou-li se hned po loupáni ovoce soukenným hadříkem; zůstala-li by tam ještě ně­jaká skvrna, odstraní se cíděním pomocí plavené křídy.
Ovocné skvrny ořechové nerady pouštějí z rukou; ty vycídíme hodíme-li vnitřní slupku ořechu do skleničky vody a odrhneme-li si prsty vodou tou.

Skvrny od kyselin

Čistí se takto: Kápne-li buď kyselina solná, sir­ková atd. na oděv, zanechá po sobě červenou skvrnu a rozruší tam vlákno tak, že po nějakém čase dírka se utvoří. Nakapeme-li však ihned salmiak na skvrnu, nabude oděv opět své původní barvitosti a zamezíme rozrušení vlákna. Nemáme-li salmiaku po ruce vykoná nám dvojuhličitan sodnatý a soda s vodou tutéž službu.

Pivní skvrny

Odstraníme z látek vlažnou vodou, k níž jsme přilili trochu salmiakového lihu, načež je v čisté vodě vymáchejme. Pivní skvrny z hed­vábných látek vycídíme směsí ze stejných částí vody, lihu a salmiakového lihu. K oplachování užijme lihu z polovice vodou rozředěného.

Čokoládové skvrny

Na prádle i šatech napusťme glycerinem, jejž nechme několik hodin na ně působiti; potom vyperme je ve smíšenině stejných částí vody a lihu. Tak se cídí také čajové skvrny.

Petrolejové skvrny z natřených podlah

Odstraníme, posypeme-li je ihned hojně pilinami (drtinami) anebo není-li jich, popelem. Obě látky vsají do sebe ihned petrolej, načež se odmetou a skvrna otře mýdlovou vodou. Petrolej rozpouští brzy olejovou barvu a proto třeba ihned po rozlití petroleje na podlahu skvrnu vyčistiti svrchu udaným způsobem.

Prostředek ku čištěni

Místo dosavadního nebezpečného benzínu, jímž již bylo zaviněno mnoho neštěstí, doporučuje se ku čištění látek a p. chlorid uhličitý. Tato vodojasná tekutina je zcela bezpečnou a koná výborné služby při čištění. Hozená zapálená sirka v něm uhasne. Benzín stal se tímto novým prostředkem ku čištění zbytečným a nemělo by se ho nikde v domácnosti k tomu účelu ani přechovávati, neboť již dosti neštěstí při neopatrném zacházení s ním přivodil.

Stearinové skvrny

Vycídíme ze šatů, pereme-li místa poskvrněná zcela studenou vodou a ihned se stearin rozpustí, aniž by zanechal po sobě sebe menší částice.

Rate this Content 0 Votes