Staročeské recepty

Vaření podle starých kuchařek

Co pověděno bylo dříve o krmení husy, platí též o kachně. Kachna jest chutnější než kačer, který se pozná dle delšího krku. Kachna k pečení jest nejchutnější od června do prosince. Kachny mladinké pečou se jako husy tři čtvrtě i jednu hodinu, v podzim když již jsou starší i dvě hodiny se musí péci.

Maso kachní jest mnohem jemnější než husí, takže i churaví je mohou požívat.

Drůbky kachní připravuji se jako husí, taktéž zbytky pečené kachny možno upraviti s podpouškou, jak u husy bylo udáno. Krev a játra máji tutéž cenu, jako husí a též tak se upravuji.

Rate this Content 0 Votes