Staročeské recepty

Vaření podle starých kuchařek

Holoubata jsou skoro po celý rok, nejlepší jsou však v letních měsících.

Holoubata se zabijí buď jako kuřata, nebo se jim hlava rychle utrhne, krev nechá vytéci, aby bylo masíčko bílé.

Když se dělají na divoko, zadusí se. Dá se totiž pod křídla proti sobě palec a ukazováček téže ruky, tlačí se proti sobě, a tak se holoubě zadusí. Obyčejně se vezme do každé ruky jedno holoubě, a tak jest udušen párek najednou.

Hned za tepla se oškubou a mohou se hned upotřebiti, kdežto jiná drůbež musí alespoň den ležeti.

Rate this Content 0 Votes